EN / TH

อัพเดทมาตรฐานผู้ขายมีผลต้นปีหน้า

อีเบย์มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ขายสามารถขยายธุรกิจ และมีผู้ขายหลายท่านที่บอกเราว่าพวกเขาต้องการวิธีวัดมาตรฐานของผู้ขายที่ง่ายต่อการจัดการและไม่อิงจากความเห็น เพื่อให้เสียเวลาห่วงประเด็นที่ควบคุมไม่ได้น้อยลง เราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการเปลี่ยนแปลงในการวัดมาตรฐานของผู้ขายที่ง่าย ตรงกับวัตถุประสงค์และสะท้อนระดับของการบริการผู้ซื้ออย่างแท้จริง

ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 ปัจจัยต่อไปนี้จะไม่มีผลกับ Defect rate ของคุณ
 • ฟีดแบ็คของผู้ซื้อ
 • คะแนนผู้ขายโดยละเอียด (DSR)
 • คำร้องขอคืนสินค้าที่คุณได้แก้ไขกับผู้ซื้อเรียบร้อย
 • คำร้องว่าสินค้าไม่ได้รับที่คุณได้แก้ปัญหากับผู้ซื้อเรียบร้อย
มาตรฐานผู้ขายแบบใหม่จะเน้นสิ่งที่สำคัญกับผู้ซื้อเท่านั้น

มาตรฐานใหม่ของผู้ซื้อจะเน้นไปที่ประเด็นที่ผู้ซื้อใส่ใจมากที่สุดเท่านั้น ซี่งก็คือการที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่สั่งตรงเวลา และการให้บริการอย่างดีเยี่ยม พร้อมจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้ซื้ออย่างรวดเร็ว หลักการคิด defect rate ใหม่นี้ จะนับจากเพียง 2 ประเด็น คือ ผู้ขายขอยกเลิกการซื้อขาย (Seller-cancelled transactions) เมื่อสินค้าขาดสต็อก หรือไม่สามารถขายให้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และกรณีที่เคสที่ปิดลงโดยที่ผู้ขายไม่ได้แก้ปัญหา (cases that are closed without seller resolution) การคำนวณระยะเวลาส่งสินค้าตรงเวลา จะวัดผลงานในส่วนการส่งสินค้าของคุณด้วยปัจจัยที่คุณควบคุมได้ นั่นก็คือการส่งสินค้าตรงเวลา

สรุปการเปลี่ยนแปลง

การคำนวนการส่งสินค้าตรงเวลา

อีเบย์จะดูว่าคุณส่งสินค้าตรงเวลาเมื่อคุณส่งสินค้าออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน handling time หรือส่งสินค้าไปถึงภายในระยะเวลาที่อีเบย์ประเมินว่าสินค้านั้นน่าจะส่งถึงมือผู้รับ (Estimated Delivery Time) หากไม่มีเลข tracking เราจะตรวจสอบกับผู้ซื้อของคุณ ถ้าผู้ซื้อยืนยันว่าสินค้านั้นส่งถึงตรงเวลา เราจะถือว่าคุณส่งสินค้าตรงเวลา

เราจะถือว่าการส่งสินค้านั้นล่าช้าเมื่อ

 • เลข tracking แสดงว่าสินค้านั้นส่งช้า หรือไม่มีการสแกนรับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน handling time หรือ
 • ผู้ซื้อระบุว่าสินค้าส่งมาถึงช้าและไม่มีการสแกนว่ามีการรับสินค้า (acceptance) หรือส่งแล้ว (Delivery) ชมวิดีโอและดาวน์โหลดภาพอินโฟกราฟฟิคของเรา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ไฮไลท์ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
คะแนนฟีดแบ็คที่เป็น negative หรือ neutral และคะแนน DSR ทั้งหมด (รวมถึงเวลาส่งและสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย) จะไม่นับรวมเข้าในการคำนวณหา defect rate ของคุณ ทั้งนี้ ผู้ซื้อยังสามารถเห็นข้อมูลเหล่านั้นได้ในหน้าโปรไฟล์ฟีดแบ็คของคุณ แต่จะไม่ส่งผลกระทบกับการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ขาย
คำร้องขอคืนสินค้า ในกรณีที่สินค้านั้นไม่ตรงตามคำบรรยาย เช่นสินค้าเสียหาย มีข้อบกพร่อง เป็นสินค้าปลอม มีชิ้นส่วนหายไปหรือไม่ตรงกับที่ลงขาย จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณหาอัตรา defect หากคุณกับผู้ซื้อตกลงแก้ไขปัญหากันได้เรียบร้อย การที่ผู้ซื้อขอคืนสินค้าจะถูกนับเป็น defect เฉพาะเมื่อผู้ซื้อขอให้อีเบย์เข้ามาช่วยจัดสินและอีเบย์เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย
คำร้องว่าสินค้านั้นยังไม่ส่งถึงผู้รับจะไม่นับเข้าเป็น defect หากคุณแก้ปัญหากับผู้ซื้อลงได้ลุล่วงด้วยดี คำร้องนั้น จะถูกนับว่าเป็น defect เฉพาะเมื่อผู้ซื้อขอให้อีเบย์เข้ามาช่วยจัดสินและอีเบย์เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย
1. การคำนวณ defect rate จะใช้เพียง 2 ปัจจัยง่ายๆ:
 • ผู้ขายขอยกเลิกการซื้อขายสินค้าเนื่องจากสินค้าขาดสต็อกหรือไม่สามารถขายสินค้าได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 • มีเคสที่ปิดลงโดยผู้ขายไม่ได้แก้ไข เมื่อผู้ซื้อขอให้อีเบย์เข้าแทรกแซงเพื่อแก้ปัญหากรณีไม่ได้รับสินค้าหรือการขอส่งสินค้าคืนและอีเบย์เห็นว่าปัญหานั้นเกิดจากผู้ขาย
2.การส่งสินค้าตรงเวลาจะช่วยวัดผลการดำเนินงานในส่วนการส่งสินค้าของคุณ อีเบย์จะมองว่าคุณส่งสินค้าตรงเวลาหากเลข tracking แสดงว่าคุณส่งสินค้าออกภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ใน handling time หรือส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่อีเบย์กำหนดไว้เป็น Estimated Delivery Date

เมื่อไม่มีเลขติดตามพัสดุ เราจะขอให้ผู้ซื้อยืนยันว่าพวกเขาได้รับสินค้าตรงเวลา โดยใช้คำถามที่เพิ่มขึ้นใหม่ในขั้นตอนการให้คะแนนฟีดแบ็ค หากผู้ซื้อยืนยันว่าสินค้าส่งตรงเวลา อีเบย์จะนับว่าคุณได้ส่งสินค้าตรงเวลา

เราจะถือว่าการส่งสินค้าล่าช้าเมื่อ:
 • เลขติดตามพัสดุแสดงว่าสินค้าส่งถึงหลังวันที่อีเบย์ประเมิน และไม่มีการสแกนรับเข้าระบบภายในเวลาที่คุณระบุไว้ใน handling time หรือ
 • ผู้ซื้อบอกว่าสินค้านั้นส่งไปถึงช้ากว่าที่อีเบย์ประเมินไว้ และไม่มีการสแกนรับหรือส่งพัสดุ หากไม่มีข้อมูลเลขติดตามพัสดุหรือไม่มีคำตอบจากผู้ซื้อ การซื้อขายนั้นจะไม่ถูกคำนวณในส่วนการส่งสินค้าตรงเวลา ดูวิดีโอและดาวน์โหลดภาพผัง infographic เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบการส่งสินค้าตรงเวลาแบบใหม่ จะทำให้คุณได้ประโยชน์จากปัจจัยที่คุณสามารถควบคุมได้ นั่นคือการส่งสินค้าไปให้ผู้ให้บริการส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่คุณกำหนดไว้ใน Handling time ซึ่งจะช่วยคุ้มครองคุณจากปัจจัยที่คุณควบคุมไม่ได้ เช่นความล่าช้าทีเกิดจากผู้ให้บริการส่งสินค้าหรือปัญหาการส่งสินค้าอื่นๆ

การดำเนินงาน:

ระบบจะมองว่าคุณส่งสินค้าตรงเวลาเมื่อมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในต่อไปนี้:
 • ข้อมูลสถานะติดตามสินค้ารวมถึงการสแกนรับสินค้าที่ระบุว่าสินค้าถูกส่งออกไปภายในเวลาที่ระบุไว้ใน Handling time
 • ข้อมูลสถานะติดตามสินค้าระบุว่าสินค้าถูกส่งถึงผู้รับภายในระยะเวลาที่อีเบย์ประเมินเป็นระยะเวลาที่สินค้าจะส่งถึงผู้รับโดยประมาณ- Estimated delivery date (โปรดทราบว่าระยะเวลาที่สินค้าจะส่งถึงผู้ซื้อโดยประมาณ จะถูกคำนวณจากเวลาที่ระบุไว้เป็น Handling time กับผู้ให้บริการส่งสินค้าที่คุณระบุไว้)
 • ไม่มีข้อมูลติดตามสถานะ แต่ผู้ซื้อตอบคำถามเกี่ยวกับการส่งสินค้าเป็นอย่างดีและยืนยันว่าสินค้านั้นถูกส่งไปถึงภายในระยะเวลาที่อีเบย์กำหนด

  เราจะถือว่าการส่งสินค้านั้นล่าช้าออกไปเมื่อ: :
 • ข้อมูลติดตามสถานะสินค้าแสดงว่าสินค้านั้นถูกส่งไปถึงช้ากว่าเวลาที่อีเบย์กำหนด และไม่มีการสแกนรับสินค้าภายในเวลาที่คุณกำหนดไว้เป็น handling time
 • ผู้ซื้อยืนยันว่าสินค้านั้นส่งถึงหลังเวลาที่อีเบย์กำหนดไว้เป็นเวลาที่สินค้าจะถูกส่งถึงผู้รับโดยประมาณ และไม่มีการสแกนรับสินค้าเข้าระบบหรือแสดงว่าสินค้านั้นส่งถึงผู้รับแล้วเมื่อไม่พบข้อมูลติดตามสถานะสินค้าและไม่มีการตอบกลับจากผู้ซื้อ การซื้อขายครั้งนั้นจะไม่ถูกนำมาคำนวณการส่งสินค้าตรงเวลา ดูวิดีโอและดาวน์โหลดข้อมูลกราฟฟิค เพื่อดูว่าเราจะนับว่าคุณเป็นผู้ขายที่ส่งสินค้าตรงเวลาได้ง่ายเพียงใดinfographic to see how easy it is to be recognized for on-time shipping.
แม้ว่าการส่งสินค้าคืนจะไม่ถูกนับรวมเป็น defect เมื่อคุณได้แก้ไขปัญหาให้ผู้ซื้อได้เรียบร้อย (โดยไม่ต้องให้อีเบย์เข้าตัดสิน) อัตราการส่งสินค้าในแต่ละหมวดคืนของคุณจะแสดงอยู่ใน Seller Dashboard ของคุณเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและดูผลการทำธุรกิจของคุณ อย่างเช่น คุณจะสามารถดูอัตราการส่งสินค้าในหมวด clothing and accessories ได้ หากมีการส่งคืนสินค้า อีเบย์อาจจะเตือนผู้ขายอัตราการคืนสินค้าในหมวดนั้นสูง อีเบย์อาจดำเนินการจำกัดการขายสินค้าหากอัตราการคืนสินค้าในหมวดนั้นยังคงสูงอยู่
เมื่อเราคำนวณอัตรา defect rate ด้วยปัจจัยที่น้อยลง จึงมึการปรับข้อกำหนดในการเป็น Top rated seller บนอีเบย์ ซึ่งจะช่วยให้เราแน่ใจได้ว่า เราได้ให้รางวัลแก่ผู้ขายที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีบริการที่ตรงตามความคาดหวังของผู้ซื้อ การอัพเดทเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการคำนวณมาตรฐานผลการดำเนินงานของผู้ขาย แต่ไม่มีผลกระทบต่อจำนวนของผู้ขายที่เป็น top-rated เท่าใดนัก วัตถุประสงค์ของเราคือทำให้อีเบย์เป็นตลาดกลางการซื้อขายที่ความยุติธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และคาดเดาผลการดำเนินงานได้ล่วงหน้า โดยที่ผู้ขายที่ให้บริการดีเยี่ยมจะถูกมองเห็น ในการเป็นผู้ขายระดับ Top rated seller ผู้ขายในสหรัฐต้องมีจำนวนรายการซื้อขายที่มี defect rate ไม่เกิน 0.5 %ของการซื้อขายทั้งหมด และการซื้อขายที่ส่งสินค้าล่าช้า (ไม่ตรงตามข้อกำหนดใหม่เรื่องการส่งสินค้าตรงเวลา) ไม่เกิน 3% ของรายการซื้อขายทั้งหมด เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานของอีเบย์ ผู้ขายในสหรัฐจะต้องมีจำนวนรายการซื้อขายที่มี defect ไม่เกิน 2% ของรายการทั้งหมดและมีรายการซื้อขายสินค้าที่ส่งถึงช้า (ไม่ตรงตามข้อกำหนดใหม่ในเรื่องการส่งสินค้าตรงเวลา) ไม่เกิน 7% หมายเหตุ: ในปัจจุบัน นอกจากจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ว่าด้วยอัตรา defect rate และ การส่งสินค้าตรงเวลา ผู้ขายในสหรัฐทุกคนจะต้องรักษาอัตราเคสที่ถูกผิดลงโดยผู้ขายไม่ได้แก้ไข (closed case without seller resolution) ไม่เกิน 0.3% ของรายการซื้อขายทั้งหมด ดู รายการสรุปการเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดใหม่
นโยบายรับคืนสินค้าที่ดี และการรับคืนที่ง่ายและรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญของนักช็อปออนไลน์ในปัจจุบันนี้ การวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ซื้อโดยทั่วไป จะคาดหวังให้ตนสามารถส่งสินค้าคืนให้ผู้ขายเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ได้ในระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน เมือความคาดหวังของผู้ซื้อเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจ โปรแกรม eBay Top-rated จึงจำเป็นต้องมีการปรับตาม ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 เป็นต้นไป รายการซื้อขายของผู้ขายที่อยู่ในระดับ Top-rated จะต้องมีนโยบายรับคืนสินค้าใน 20 วัน จึงจะได้รับส่วนลดและสัญลักษณ์ตามโปรแกรม Top-rated Plus และระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้าก่อนการจัดส่ง (same day หรือ one day handling) ยังคงอยู่ในเงื่อนไขเช่นเดิม
- รายการสินค้าในหมวด electronics จะไม่รวมอยู่ในข้อกำหนดการรับคืนสินค้าที่ยาวนานขึ้นนี้ แต่จะยังต้องมีการรับคืนสินค้าพร้อมคืนเงินใน 14 วันตามเดิม
- สินค้าในหมวด Business and Industrial Bullion Gift Cards และ Tickets ยังคงได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดเรื่องการคืนสินค้าเพื่อให้ได้ส่วนลด Top rated plus ตามเดิม

BEST PRACTICES

ข้อควรปฏิบัติเหล่านี้ จะทำให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากมาตรฐานใหม่

สำหรับผู้ขายโดยส่วนใหญ่ที่มักจะให้บริการที่ดีเยี่ยม ตรงตามความคาดหวังของผู้ซื้ออยู่ลแว รายการอัพเดทเหล่านี้ จะไม่ได้ส่งผลกระทบมากเท่าใดนัก ขอเพียงผู้ขายทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังมีสินค้าในสต็อก หากสินค้าหมด เอารายการสินค้าลงโดยทันที:
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังมีสินค้าในสต็อก หากสินค้าหมด เอารายการสินค้าลงโดยทันที
 • ติดต่อผู้ซื้อเพื่อหาทางแก้ปัญหาทันทีที่ได้ทราบ ก่อนที่ผู้ซื้อจะขอให้อีเบย์เข้าแทรกแซง
 • วิธีดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในด้านการส่งสินค้าให้ถึงผู้รับตรงเวลา:
 • ระบุเวลาที่ใช้ในการจัดเตรียมสินค้า (handling time) อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ที่คุณมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติได้ (handling time หมายถึงช่วงเวลาระหว่างที่คุณได้รับเงิน กับเวลาที่คุณจะส่งพัสดุไปให้กับผู้ให้บริการขนส่ง)
 • ส่งพัสดุให้ผู้ให้บริการภายในระยะเวลาที่คุณกำหนดไว้ใน handling time และเลือกบริการส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในรายการสินค้าของคุณ
 • อย่าลืมอัพโหลดเลข tracking เพื่อให้ทั้งอีเบย์และลูกค้าทราบสถานะการขนส่งพัสดุ
 • เคล็ดลับที่มีประโยชน์
 • (สำหรับผู้ขายที่อยู่ใน US)ใช้  eBay labelsเพื่ออัพโหลดเลขติดตามสถานะพัสดุ และส่วนลดค่าขนส่ง
 • (สำหรับผู้ขายที่อยู่ใน US)ใช้บริการรับสินค้าจาก USPS เพื่อให้มีการสแกนรับโดยอัตโนมัติ และมารับพัสดุถึงบ้าน ฟรี
 • (สำหรับผู้ขายที่อยู่ใน US)ใช้บริการรับสินค้าจาก USPS เพื่อให้มีการสแกนรับโดยอัตโนมัติ และมารับพัสดุถึงบ้าน ฟรี
 • บรรยายสินค้าอย่างถูกต้อง ใช้ภาพเยอะๆ และใส่ข้อมูลจำเพาะของสินค้า (item specifics) อย่างครบถ้วนในรายการสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและลดอัตราการขอคืนสินค้า
 • ระบุนโยบายการรับคืนสินค้าและการชำระเงินอย่างชัดเจนในรายการสินค้า หากทำได้ แนะนำให้รับคืนสินค้า ใน 30 เพื่อให้ตรงตามความคาดหวังของผู้ซื้อ
 • อ่าน ขั้นตอนการคืนสินค้าที่ปรับใหม่เพื่อช่วยให้การรับคืนสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น
คำถามที่พบบ่อย

หาคำตอบของคุณได้ที่นี่

ความสามารถในการในปัจจุบันเราสามารถระบุข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อขายนั้นมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และตอนนี้เราสามารถลบตัวแปรที่อาจขึ้นอยู่กับความเห็นของแต่ละบุคคลในการประเมินประสิทธิภาพของผู้ขาย ผู้ขายแจ้งให้เราทราบว่าต้องการเกณฑ์วัดประสิทธิภาพที่ง่ายในการบริหารจัดการยิ่งขึ้นและไม่ได้อ้างอิงจากความคิดเห็นของผู้ซื้อ การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยปกป้องคุณจากตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ ทำให้สามารถคาดเดาประสิทธิภาพผู้ขายของคุณได้มากขึ้น และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มยอดขายและให้บริการที่ยอดเยี่ยม
ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เราไม่ได้เพิ่มเกณฑ์มาตรฐาน แต่เราปรับเปลี่ยนข้อกำหนดอัตราข้อบกพร่องให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการลบประเภทข้อบกพร่อง 5 ประเภท ออกจาก 7 ประเภทที่มีก่อนหน้านี้ ดังนั้นเราจึงต้องคำนวณอัตราข้อบกพร่องใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าเราให้รางวัลกับผู้ขายที่ดี และให้ผู้ขายทุกคนทราบว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่เราคาดหวังจากผู้ขายบน eBay คืออะไร เราคาดหวังว่าผู้ขายส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากเกณฑ์วัดใหม่นั้นบริหารจัดการและควบคุมได้ง่ายขึ้น ผู้ขายจะได้รับรางวัลตอบแทนเมื่อส่งมอบบริการที่ผู้ซื้อคาดหวังและจะไม่ได้รับผลกระทบจากฟีดแบ็คหรือความคิดเห็นของผู้ซื้อที่ไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริง เนื่องจากเรามีการลบตัวแปรหลายประการที่เคยถูกนับอยู่ในอัตราข้อบกพร่องก่อนหน้านี้ เราจึงต้องคำนวณอัตราข้อบกพร่องสูงสุดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าเรายังสามารถรับทราบและให้รางวัลกับผู้ขายที่ให้บริการที่ยอดเยี่ยมและสร้างความคาดหวังด้านการบริการลูกค้าที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงนี้จะกระทบกับวิธีการคำนวณมาตรฐานผู้ขาย แต่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านจำนวนของผู้ขาย Top Rate มากนัก เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ eBay นั้นมีเป็นตลาดซื้อขายที่มีความยุติธรรม สม่ำเสมอ และคาดเดาได้ ซึ่งผู้ขายจะได้รับการชมเชยจากการส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม
 • มาตรฐานใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016
 • See timeline below for more details:
 • 20 ตุลาคม 2015
  ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากกำหนดการด้านล่าง
 • 20 กุมภาภันธ์ 2016
  เริ่มการประเมินผลด้วยมาตรฐานผู้ขายแบบใหม่

  ผู้ขายที่มีการซื้อขายมากกว่า 400 รายการ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจะถูกประเมินโดยอ้างอิงจากข้อมูลในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และผู้ขายที่มีการซื้อขายน้อยกว่า 400 รายการในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจะถูกประเมินด้วยข้อมูลจาก 12 เดือนที่ผ่านมา
 • 1 มีนาคม 2016
  รอบการชำระเงินแรกที่จะใช้ข้อกำหนดในการลงขายสำหรับผลประโยชน์ Top Rated Plus และมาตรฐานผู้ขายใหม่
เราได้พูดคุยกับผู้ขายหลายร้อยคนในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และเราเข้าใจว่าผู้ขายส่วนใหญ่ต้องการให้เริ่มใช้การเปลี่ยนแปลงนี้ให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องเริ่มใช้มาตรฐานใหม่อย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค ดังนั้นเราจึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และเรายังต้องการให้ผู้ขายทุกคนมีเวลาทบทวน เตรียมการ และวางแผนรับการเปลี่ยนแปลงนี้
แดชบอร์ดผู้ขายแสดงประสิทธิภาพการขายในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเป็นของคุณ รวมถึงรายงานอย่างละเอียดที่สามารถช่วยคุณระบุปัญหาที่คุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ หากคุณไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในด้านการส่งสินค้าตรงเวลา เราอาจอีเมล โทร หรือแจ้งเตือนผ่านบัญชีของคุณ และอาจจำกัดตัวเลือกการส่งสินค้าบางประการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อสามารถคาดหวังด้านเวลาการจัดส่งที่ถูกต้อง คุณจะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจบน eBay ได้เช่นเดิมเพราะเราจะไม่จำกัดกิจกรรมการซื้อขายของคุณ หากคุณยังไม่ผ่านข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับอัตราข้อบกพร่อง เราจำกัดกิจกรรมการขายของคุณหรือลบอันดับตำแหน่งในการค้นหาจนกว่าประสิทธิภาพของคุณพัฒนา เรายังอาจจำกัดไม่ให้คุณลงขายสินค้าบน eBay หากประสิทธิภาพของคุณลดต่ำกว่าข้อกำหนดพื้นฐานอย่างมาก
เปลี่ยน อัตราข้อบกพร่องและตารางเวลาการจัดส่งสินค้าใหม่นี้จะนำไปใช้คำนวณมาตรฐานประสิทธิภาพผู้ขายระดับโลกด้วย สำหรับยอดขายทั่วโลก ผู้ขายยังต้องรักษาอัตราข้อบกพร่องเอาไว้ด้วย
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2015 คุณจะสามารถดูตัวอย่างประจำเดืิอนในแดชบอร์ดผู้ขายเพื่อติดตามสถานะของคุณในตามเกณฑ์ประสิทธิภาพใหม่ แดชบอร์ดผู้ขายของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงมาตรฐานผู้ขายใหม่เมื่อเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 ผู้ขายที่มีรายการซื้อขายมากกว่า 400 รายการ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจะถูกประเมินโดยอิงจาก 3 เดือนที่ผ่านมา และผู้ขายที่มีน้อยกว่า 400 รายการต่อเดือนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจะถูกประเมินโดยอิงจาก 12 เดือนที่ผ่านมา
การซื้อขายที่ถูกยกเลิกผ่าน eBay หรือมีการคืนเงินผ่าน Paypal เนื่องจากผู้ขายไม่มีสินค้าดังกล่าวหรือเลือกที่จะไม่ส่งสินค้าให้จะถูกนับรวมในอัตราข้อบกพร่องว่าเป็นการซื้อขายที่ผู้ขายยกเลิก การซื้อขายที่ถูกยกเลิกเพราะผู้ซื้อไม่ต้องการสินค้าอีกต่อไปนั้นไม่นับรวมในอัตราข้อบกพร่อง
ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อที่ผู้ขายยกเลิก
 • คอยตรวจสอบว่ามีสินค้าคงคลังอยู่เสมอ (หากคุณสมัครใช้ Selling Manager Pro คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อบอกให้คุณทราบเมื่อสินค้าของคุณกำลังจะหมด)
 • หากสินค้าของคุณหมด คุณควรจบรายการขายดังกล่าวทันที
 • เก็บสินค้าของคุณในพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการเสียหายหรือสูญหาย
 • หากผู้ซื้อติดต่อคุณเพื่อขอยกเลิกหรือขอคืนเงิน ใช้ขั้นตอนการยกเลิกของผู้ขาย eBay และเลือก “ผู้ซื้อร้องขอ” เป็นเหตุผลในการยกเลิก การยกเลิกที่ผู้ซื้อเป็นผู้ขอจะไม่นับว่าเป็นข้อบกพร่อง
 • เมื่อซื้อขอให้ eBay เข้ามาและช่วยแก้ปัญหาคำขอคืนสินค้าหรือคำร้องว่าไม่ได้รับสินค้า และ eBay พิจารณาว่าผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จึงจะนับว่าเป็น “เคสที่ปิดโดยไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้ขาย” และจะถูกนับรวมในอัตราบกพร่องของคุณ หาก eBay ปิดเคสโดยให้ผู้ขายเป็นผู้ชนะหรือพิจารณาว่าไม่มีฝ่ายใดผิด กรณีดังกล่าวก็จะไม่นับว่าเป็นข้อบกพร่อง
  ผู้ขายควรพยายามร่วมมือกับผู้ซื้อเพื่อแก้ไขคำร้องขอคืนสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ eBay เข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไข ในฐานะผู้ขาย หลังจากคุณตรวจสอบคำร้องขอคืนสินค้าแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะให้เงินคืนเต็มจำนวนหรือบางส่วน เปลี่ยนหรือแลกสินค้าใหม่ หากผู้ซื้อพึงพอใจและไม่ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจาก eBay การคืนดังกล่าวจะไม่นับเป็นข้อผิดพลาด คำร้องขอคืนจะนับเป็นข้อบกพร่องหากผู้ซื้อขอให้ eBay เข้ามาช่วยเหลือ และ eBay พิจารณาเห็นว่าผู้ขายต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ หาก eBay ปิดเคสโดยให้ผู้ขายเป็นผู้ชนะหรือพิจารณาว่าไม่มีฝ่ายใดผิด กรณีดังกล่าวก็จะไม่นับว่าเป็นข้อบกพร่อง
  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในตารางการจัดส่งสินค้าตรงตามเวลา คุณควรมุ่งเน้นในการระบุเวลาเตรียมการจัดส่งในรายการขายของคุณ ใช้ผู้ให้บริการจัดส่งที่ระบุในรายการขายของคุณ และอัพโหลดหมายเลขติดตามหรือใช้ป้าย eBay เพื่ออัพโหลดหมายเลขติดตามโดยอัตโนมัติ
  หากคุณไม่ได้อัพโหลดหมายเลขติดตามหรือไม่มีหมายเลขติดตามให้ เราจะสอบถามผู้ซื้อว่าสินค้ามาถึงตามเวลาที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ ผู้ซื้อจะเห็นคำถามดังกล่าวเมื่อไปยังหน้าใส่ฟีดแบ็คและจะมีตัวเลือกใช่/ไม่ใช่เพื่อยืนยันว่าสินค้ามาถึงตามวันที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ คุณจะได้รับการระบุว่าจัดส่งสินค้าตรงตามเวลาหากผู้ซื้อยืนยันว่าสินค้ามาถึงตามเวลาที่คาดการณ์ไว้
  มาตรฐานผู้ขายในปัจจุบันนั้นวัดประสิทธิภาพการจัดส่งโดยอิงจากฟีดแบ็คของผู้ซื้อ คะแนนประสิทธิภาพผู้ขายโดยละเอียด (DSR) และคำร้องสำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับ เราจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีวัดประสิทธิภาพการจัดส่งโดยอ้างอิงจากสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้อย่างแท้จริง นั่นคือการจัดส่งสินค้าตรงตามเวลา เราจะตรวจสอบข้อมูลการติดตามสินค้าเพื่อยืนยันว่าสินค้าของคุณมีการจัดส่งออกมาภายในเวลาที่ระบุหรือส่งถึงภายในวันที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ คุณจะได้รับการระบุว่าจัดส่งสินค้าตรงตามเวลาเมื่อหมายเลขติดตามแสดงการรับสินค้าภายในเวลาการจัดส่งที่คุณระบุไว้หรือมีข้อมูลการส่งมอบสินค้าตามเวลาที่คุณคาดการณ์ไว้ หากไม่มีข้อมูลหมายเลขติดตาม เราจะสอบถามคำถามง่ายๆ จากผู้ซื้อเพื่อให้ยืนยันว่าสินค้ามาถึงจากวันที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการจัดส่งแบบใหม่ที่อิงตามข้อเท็จจริงนี้จะช่วยปกป้องคุณจากสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ อาทิ ความล่าช้าโดยผู้ขนส่ง และปัญหาในการนำส่ง
  ใช่ ผู้ขาย Top Rate ยังจำเป็นต้องอัพโหลดหมายเลขติดตามภายในระยะเวลาเตรียมการจัดส่งที่ระบุสำหรับ 90% ของรายการขาย ผู้ซื้อคาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลหมายเลขติดตามในฐานะส่วนหนึ่งของประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อให้สามารถติดตามสถานะการนำส่งของสินค้าที่ซื้อ เราต้องการให้รางวัลผู้ขาย Top Rate ที่สามารถตอบสนองความคาดหวังดังกล่าว
  เมื่อคุณจัดส่งสินค้า บริษัทขนส่งมักสแกนพัสดุ การสแกนดังกล่าวจะระบุวันที่ซึ่งบริษัทขนส่งรับสินค้าของคุณและจะรวมอยู่ในข้อมูลหมายเลขติดตามว่าเป็นวันที่สแกนรับสินค้าเข้า นั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณจึงควรอัพโหลดข้อมูลการติดตามลงใน eBay สำหรับทุกรายการขาย eBay จะใช้วันที่สแกนในข้อมูลการติดตามสถานะ (หากมี) เพื่อยืนยันวันที่คุณจัดส่งสินค้าออก ดังนั้นถึงแม้สินค้าจะนำส่งล่าช้าเพราะบริษัทขนส่ง รายการขายดังกล่าวก็จัถูกนับลงในประสิทธิภาพของคุณว่าเป็นการจัดส่งตรงตามเวลา
  พัสดุมักถูกสแกนอีกครั้งโดยบริษัทขนส่งเมื่อมีการนำส่ง การสแกนดังกล่าวจะระบุวันที่บริษัทนำส่งสินค้าของคุณ เมื่อคุณอัพโหลดหมายเลขติดตามลงใน eBay ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการติดตามพัสดุ หากการสแกนนำส่งยืนยันว่ามีการนำส่งพัสดุภายในวันจัดส่งที่ระบุไว้ การซื้อขายดังกล่าวก็จะรับเป็นการจัดส่งตรงตามเวลาในประสิทธิภาพของคุณ ถึงแม้จะไม่มีการสแกนการรับสินค้าก็ตาม
  หากไม่มีข้อมูลติดตามพัสดุเพื่อยืนยันว่าสินค้าถูกส่งออกหรือนำส่งตรงตามเวลา eBay จะสอบถามผู้ซื้อว่าสินค้านั้นมีการนำส่งตามเวลาที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ หากผู้ซื้อตอบว่าสินค้าถูกนำส่งตามเวลา คุณจะได้รับการระบุว่าจัดส่งตรงตามเวลา เมื่อไม่มีข้อมูลติดตามสถานะในการซื้อขายรายการดังกล่าวและไม่มีการตอบจากผู้ซื้อ การซื้อขายดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณการจัดส่งตรงตามเวลา
  นโยบายการรับคืนที่ดี รวมถึงการคืนที่รวดเร็วและง่ายดายนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อออนไลน์ในทุกวันนี้ เรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสำหรับรายงานขาย Top Rated Plus ให้รวมการรับคืนภายใน 30 วัน เพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของผู้ชื้อออนไลน์ในปัจจุบัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อออนไลน์นั้นคาดหวังที่จะมีเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนในการคืนสินค้า*
  ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติและเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณผ่านข้อกำหนดประสิทธิภาพผู้ขายใหม่:
 • ตรวจสอบว่าคุณมีสินค้าคงคลัง หากสินค้าของคุณหมด คุณควรจบรายการขายดังกล่าวทันทีที่ทำได้
 • หากคุณสมัครใช้ Selling Manager Pro อย่าลืมตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบเมื่อสินค้ากำลังจะหมด
 • แก้ไขปัญหากับผู้ซื้ออย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้ซื้อจะขอให้ eBay เข้ามาช่วยเหลือ


 • วิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดส่งสินค้าตรงตามเวลา:

 • ระบุเวลาการเตรียมการจัดส่งในรายการขายที่ถูกต้องตามจริง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่คุณแน่ใจว่าสามารถทำได้ เวลาเตรียมการจัดส่งคือระยะเวลาระหว่างที่คุณได้รับชำระเงินและเมื่อคุณจัดส่งพัสดุให้กับบริษัทขนส่ง การระบุเวลาเตรียมการจัดส่งที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความคาดหวังของผู้ซื้อที่ถูกต้องและเพิ่มความถูกต้องของระยะเวลาการนำส่งที่คาดการณ์ไว้
 • ส่งมอบพัสดุของคุณให้บริษัทขนส่งภายในระยะเวลาเตรียมการจัดส่งที่ระบุและเลือกบริการตามที่คุณระบุไว้ในรายการขาย
 • ตรวจสอบว่ามีการอัพโหลดหมายเลขติดตามสถานะเพื่อให้ผู้ซื้อและ eBay สามารถรับทราบถึงสถานะของการจัดส่ง

 • เคล็ดลับที่มีประโยชน์
 • พิจารณาใช้ ป้าย eBay สำหรับการอัพโหลดหมายเลขติดตามสถานะแบบอัตโนมัติรวมถึงส่วนลดค่าไปรษณีย์
 • พิจารณาเลือกใช้บริการไปรับสินค้า USPS เพื่อความสะดวกและการสแกนรับสินค้าเข้าโดยอัตโนมัติ USPS จะสแกนและไปรับพัสดุของคุณที่ที่ทำงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


 • เคล็ดลับเพิ่มเติมในการให้บริการที่ยอดเยี่ยม

 • อธิบายสินค้าของคุณอย่างถูกต้อง ใช้ภาพต่างๆ และระบุข้อมูลจำเพาะของสินค้าในรายการขายเพื่อให้ลูกค้าคาดหวังได้อย่างถูกต้องและลดการคืนสินค้า
 • ระบุนโยบายการคืนและการชำระเงินในรายการขายของคุณอย่างชัดเจน และใช้นโยบายรับคืนภายใน 30 วัน เพื่อให้สอดรับกับความคาดหวังของลูกค้า
 • ทบทวนคุณสมบัติการปรับแต่งใหม่ในกระบวนการคืนเพื่อช่วยให้เป็นระบบเดียวกันและทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการอนุมัติ การคืนเงิน และเปลี่ยนคืนโดยอัตโนมัติ
 • เราไม่มีข้อกำหนดด้านคะแนนฟีดแบ็ค แต่อย่างไรก็ตามคะแนนฟีดแบ็คของคุณจะยังคงแสดงให้ผู้ซื้อเห็น และเป็นสิ่งสะท้อนถึงระดับบริการของคุณใน eBay ดังนั้นคุณจึงควรใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากฟีดแบ็คเพื่อมองหาโอกาสที่มีในการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ซื้อ
  ได้ อย่างไรก็ตามแค่มีเพียงข้อมูลติดตามสถานะนั้นไม่เพียงพอ คุณจะต้องอัพโหลดข้อมูลติดตามสถานะสำหรับการซื้อขายดังกล่าวลงใน eBay ด้วย ถึงแม้คุณจะไม่ได้ใช้บริษัทขนส่งที่ผสานการใช้งานกับระบบเพื่อให้ eBay สามารถตรวจสอบข้อมูลติดตามสถานะและพิจารณาผล หาก eBay เห็นว่าคุณจัดส่งภายในเวลาที่ระบุและพิจารณาว่าคุณไม่ต้องรับผิดชอบความล่าช้าในการนำส่ง เคสดังกล่าวจะไม่นับอยู่ในอัตราข้อบกพร่องของคุณ
  มาตรฐานใหม่ที่ง่ายยิ่งขึ้นนี้จะช่วยปกป้องคุณจากตัวแปรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ เช่น ความล่าช้าในการนำส่งของบริษัทขนส่ง (ตราบเท่าที่คุณจัดส่งภายในระยะเวลาเตรียมการจัดส่งที่ระบุไว้) และฟีดแบ็คของผู้ซื้อที่ไม่ใช้ข้อเท็จจริง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเน้นไปที่การเพิ่มยอดขายและปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า หากคุณตรวจสอบอยู่เสมอว่าสินค้าที่คุณลงขายมีพร้อมจำหน่าย ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ (และร่วมมือกับลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา) และจัดส่งภายในระยะเวลาที่ระบุ คุณก็จะพบกับความสำเร็จได้อย่างแน่นอน
  ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ

  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาที่มาจากสิ่งที่มีความหมายกับผู้ซื้อมากที่สุด และออกแบบมาให้คุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นได้ง่ายขึ้น ตราบใดที่คุณมีสินค้าที่ลงขายพร้อมจำหน่าย จัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ระบุ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คุณก็จะพบกับความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

  ร่วมกิจกรรมกับเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  สถานีวิทยุอีเบย์ออนไลน์
  Tune in รับฟัง ข้อมูลอัพเดทสำหรับผู้ขาย ใน ทุกวันอังคาร ระหว่างช่วง 11-14 น ตามเวลาสหรัฐอเมริกา. (23-01 น. ตามเวลาประเทศ ไทย) โดยคุณ Griff

  เว็บบอร์ด

  เข้าร่วม เว็บบอร์ด (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพูดคุยอัพเดทข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อีเบย์และผู้ขายคนอื่นๆ